پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان

پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان و بازاریابی دهان دارای روایی و پایایی و منبع قابل استناد

ابعاد پرسشنامه : تجربه پیشین، اعتبار منبع و ادارک از قیمت

تعداد سوالات: 23 سوال

روایی و پایایی دارد

قیمت : 3 هزار تومان

پرسشنامه استاندارد بازاریابی دهان به دهان

3000 تومان – خرید
برچسب‌ها,

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.