وب کوال کیفیت خدمات وب

پرسشنامه مقیاس وب کوال

ابعاد: رابطه با مشتریان، اطلاعات وب سایت، امنیت وب سایت و عملکرد وب سایت

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه طیف لیکرت مقیاس وب کوال

 

3000 تومان – خرید


محصول پیشنهادی

فصل دو و ادبیات پژوهش و مبانی نظری کامل مقیاس وب کوال همراه با فهرست منابع بصورت فایل ورد

15000 تومان – خرید