پرسشنامه وب‌کوال

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات وب سایت (وب‌کوال)

ابعاد پرسشنامه: رابطه با مشتری، اطلاعات، امنیت، عملکرد

پرسشنامه استاندارد: دارای روایی و پایایی – آلفای کرونباخ هر بعد مشخص است

پرسشنامه دارای منبع معتبر از سایت ساینس دایرکت- سال 2016

پرسشنامه استاندارد وب کوال دارای روایی و پایایی

پرسشنامه 15 سوال با طیف لیکرت 5 درجه و تحلیل شکاف

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.