پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی

پرسشنامه استاندارد تعلق خاطر کاری شافلی

تعداد گویه ها: 17سوال

ابعاد: سرزندگی، فداکاری، مجذوب شدن

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای تعلق خاطر کاری استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.