پرسشنامه پذیرش برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP

پرسشنامه پذیرش برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP براساس مدل UTAUT

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 21 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، نیت استفاده، استفاده در عمل

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.