پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل وکموئندن

پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل وکموئندن

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 37 پرسش طیف لیکرت

ابعاد: ارتباطات، هماهنگی، تلاش، پشتیبانی متقابل، تصمیم گیری، همبستگی

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید
برچسب‌ها,

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.