پرسشنامه ترک خدمت کارکنان دانشی

پرسشنامه عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: عوامل ساختاری-شخصی و محیطی

تعداد سوالات: 30 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر فارسی – پایان نامه کارشناسی ارشد

روایی و پایایی دارد


قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.