پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM

پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر TQM

تعداد گویه ها: 21 سوال

معیارها: حمایت و رهبری مدیران ارشد، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر و تمرکز بر مشتریان

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مدیریت کیفیت فراگیراستفاده می شود، نسخه 7 بعدی پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.