رابطه استراتژی سازمان با مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد سازمان

ترجمه مقاله رابطه استراتژی سازمان با مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد سازمان
مطالعه ارائه شده در این مقاله، تناسب عملیات مدیریت کیفیت جامع در نقش میانجیگری رابطه میان استراتژی سازمان و عملکرد سازمانی را بررسی می کند. با بررسی مدیریت کیفیت جامع در ارتباط با استراتژی سازمان، مطالعه به دنبال بهبود درک فلسفه مدیریت کیفیت جامع در زمینه های گسترده تر است. همچنین مناقشاتی که در ادبیات موضوع در مورد رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و استراتژی های رهبری هزینه و تمایز سازمانی وجود دارد، مجدداً بررسی و برطرف می شود. داده های تجربی این مطالعه از نظرسنجی 194 مدیر ارشد و میانی شرکتهای استرالیایی جمع آوری شد. یافته ها نشان می دهند که مدیریت کیفیت جامع به طور قابل ملاحظه، با استراتژی تفکیک رابطه مثبت دارد و به طور جزئی، در رابطه میان استراتژی تفکیک و سه معیار عملکرد (کیفیت محصول، نوآوری محصول و نوآوری فرایند) نقش میانجیگری ایفا می نماید.

مقاله ترجمه شده 2011

قیمت: 5 هزار تومان

دانلود اصل مقاله

5000 تومان – خرید

 

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.