پرسشنامه جذب گردشگران

پرسشنامه عوامل مؤثر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در جذب گردشگران

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: زیبایی شناختی، رضایت کاربران، کیفیت اطلاعات، اعتماد، تعامل‌پذیری، نگرش کاربران، تمایل گردشگری

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید
برچسب‌ها,

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.