تعارض وظیفه و رابطه در گروه های کوتاه مدت و بلند مدت

ترجمه مقاله تعارض وظیفه و رابطه در گروه های کوتاه مدت و بلند مدت

هدف- هدف مقاله ی حاضر، بررسی تعامل سه گانه ی تضاد وظیفه، کنترل هیجان و موقتی بودن گروه در زمینه ی پیدایش تعارض رابطه می باشد.
طرح/روش شناسی/ رویکرد- برای بررسی تعامل کنترل هیجان و تضاد وظیفه بر پیدایش تعارض رابطه در 43 گروه کوتاه مدت (موقتی) و 44 گروه بلند مدت، یک بررسی میدانی صورت گرفت.
یافته ها- نتایج نشان می دهند که بیشترین امکان تضاد وظیفه در شکل گیری تعارض رابطه زمانی است که گروه ها (کوتاه مدت و بلند مدت) دارای فرایندهای کنترل هیجان ی اثربخش کمتری هستند، با وجود اینکه تضاد وظیفه و رابطه در گروه های بلند مدت تا حدودی تفکیک می شوند و در کنترل هیجان امتیاز بالایی بدست می آورند.
محدودیت ها/ پیشنهادات تحقیق- مقاله برحسب پیشنهادات آنها برای مدیریت تعارض در گروه ها با بحثی درمورد نتایج بدست آمده نتیجه گیری می کند. تحقیق تکمیلی برای بررسی کامل متغیرهای مدل، بایستی تاثیرات تعدیل کننده ی بررسی های طولی را مورد مداقه قرار دهد.

قیمت: 10 هزار تومان

دانلود اصل مقاله

10000 تومان – خرید

 

 

برچسب‌ها, ,

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.