نوشته‌های دارای برچسب gra

آموزش تحلیل رابطه خاکستری

تحلیل خاکستری

فایل آموزش کامل تحلیل رابطه خاکستری یا Grey Rational Analysis نویسنده: زنگ و هوانگ تحلیل خاکستری – ترجمه فصل هشتم کتاب زنگ و هوانگ – آموزش کامل روش تحلیل خاکستری – این فایل توسط سایت پارس مدیر ترجمه شده است و انتشار آن از نظر قانونی و اخلاقی مجاز نیست اصل فایل فصل هشتم نیز […]

تحلیل خاکستری GRA و کدنویسی در اکسل

آموزش تحلیل خاکستری

فایل آموزش کامل تحلیل رابطه خاکستری یا Grey Rational Analysis نویسنده: آرش حبیبی – آموزش کامل روش تحلیل خاکستری – انواع مقیاس‌های تحلیل خاکستری – آموزش کامل کدنویسی به زبان ساده در اکسل – فایل اکسل کدنویسی شده و open source – مثال عددی و تشریح آن در فایل ورد و حل آن در فایل […]

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com