نوشته‌های دارای برچسب وفاداری

پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر

دانلود پرسشنامه برند

دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر منبع معتیر دارد ابعاد: وفاداری برند، کیفیت ادراک شده برند، تداعی برند، آگاهی برند روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد توزیع سوالات و ابعاد مشخص است پرسشنامه طیف لیکرت ارزش ویژه برند مدل آکر   ادبیات پژوهش وفاداری برند شاید به ادبیات پژوهش وفاداری برند (فایل ورد در […]

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com