نوشته‌های دارای برچسب موفقیت شغلی

پرسشنامه موفقیت شغلی هرزبرگ

پرسشنامه مدیریت عملکرد

پرسشنامه موفقیت شغلی منبع: هرزبرگ ابعاد: عوامل عینی و ذهنی تعداد سوالات: ۱۷ سوال با طیف لیکرت پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد     محصول پیشنهادی ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت عملکرد نسخه ورد همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com