نوشته‌های دارای برچسب مزیت رقابتی

پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر

پرسشنامه مزیت رقابتی

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر تعداد سوالات : ۳۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه ابعاد: نیروهای پنجگانه رقابتی پورتر شامل خریداران، عرضه کنندگان، کالاهای جایگزین، تازه واردها (بالقوه)، رقباء روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com