نوشته‌های دارای برچسب مدیریت پروژه

پرسشنامه استاندارد pmbokq

دانلود پرسشنامه pmbokq

پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی هدف: بررسی استاندارد PMBOK در مدیریت پروژه تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه ابعاد: مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت محدوده پروژه، مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت منابع انسانی پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت تدارکات پروژه منبع معتبر فارسی دارد روایی و […]

پرسشنامه مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه انریکه تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی و انگلیسی با روایی و پایایی   دانلود پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی و انگلیسی با روایی و پایایی   دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی […]

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com