نوشته‌های دارای برچسب مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش پرسشنامه ارزیابی زیرساخت‌های مدیریت دانش منبع معتبر : دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد زیرساخت‌های مدیریت دانش: ساختار، فرهنگ، فناوری اطلاعات، رهبری پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت زیرساخت های مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش و چابکی سازمانی

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش و چابکی سازمان پرسشنامه ارزیابی تاثیر مدیریت دانش بر چابکی سازمانی منبع معتبر : دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد ابعاد و توزیع سوالات مدیریت دانش و چابکی سازمانی مشخص است پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش و چابکی سازمانی

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی مدیریت دانش پرسشنامه ارزیابی و بلوغ مدیریت دانش منبع معتبر : دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد ابعاد بلوغ و ارزیابی مدیریت دانش عبارتند از: رهبری مدیریت دانش (سؤالات ۱-۶)، فرایند (سؤالات۱۲-۷)، افراد (سؤالات ۱۸-۱۳)، فناوری (سؤالات ۲۴-۱۹)، فرایند های دانشی (سؤالات ۳۰-۲۵)، یادگیری و نوآوری (سؤالات ۳۶-۳۱)، نتایج مدیریت […]

پرسشنامه موفقیت مدیریت دانش در SME ها

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در یک شرکت کوچک و متوسط پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت KM در شرکت‌های کوچک و متوسط منبع معتبر : دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد براساس مدل دلون ومکلین ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: کیفیت سیستم، کیفیت دانش، کیفیت خدمات، استفاده از دانش، رضایت کاربر، سودمندی […]

پرسشنامه مدیریت دانش (کنراد و نیومن)

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش منبع معتبر : کنراد و نیومن پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد براساس مدل نیومن و کنراد، ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: خلق دانش، بکارگیری دانش، انتقال دانش و نگهداری دانش. پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش   محصول پیشنهادی فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش […]

پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش پرسشنامه سنجش رابطه استراتژی‌های مدیریت دانش با میزان تولید شرکت منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد ابعاد و سوالات هر بعد مشخص است پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت استراتژی مدیریت دانش   محصول پیشنهادی فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع […]

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش – مقیاس KMPI

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش – مقیاس KMPI منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد ابعاد و سوالات هر بعد مشخص است پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت ارزیابی مدیریت دانش   محصول پیشنهادی فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد پایان نامه تمام […]

پرسشنامه مدیریت دانش (شرون لاوسون)

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش منبع معتبر : شرون لاوسون پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد براساس دیدگاه لاوسن مدیریت دانش شش بعد دارد: خلق دانش (دانش آفرینی)، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و بکارگیری دانش. برای هر بعد ۴ پرسش مطرح شده است و در مجموع یک پرسشنامه با ۲۴ پرسش تهیه […]

پرسشنامه مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی)

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی منبع معتبر : نوناکا و تاکوچی پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی با ابعاد مشخص شامل ۴ بعد و ۲۶ پرسش است. براساس مدل نوناکا و تاکوچی، ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: بیرونی سازی (Externalization)، ترکیب (Combination)، درونی‌سازی (internalization)، اجتماعی‌سازی (socialization). […]

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد سوالات و ابعاد مشخص: دانش ترتیبی، دانش آشکار، دانش پنهان، دانش استراتژیک پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت تسهیم دانش   محصول پیشنهادی فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com