نوشته‌های دارای برچسب شرکت های کوچک و متوسط

پرسشنامه موفقیت مدیریت دانش در SME ها

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در یک شرکت کوچک و متوسط پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت KM در شرکت‌های کوچک و متوسط منبع معتبر : دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد براساس مدل دلون ومکلین ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: کیفیت سیستم، کیفیت دانش، کیفیت خدمات، استفاده از دانش، رضایت کاربر، سودمندی […]

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com