پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: پژوهشی، آموزشی، علمی و اجرایی

تعداد سوالات: 21 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه ترک خدمت کارکنان دانشی

پرسشنامه عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: عوامل ساختاری-شخصی و محیطی

تعداد سوالات: 30 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر فارسی – پایان نامه کارشناسی ارشد

روایی و پایایی دارد

چگونه دانستن ایجاد ارزش می کند

این مهم است: چگونه دانستن ایجاد ارزش می کند.

چکیده:
این مقاله درباره توسعه درک ما از موضوع چگونه دانستن ایجاد ارزش می کند، است. که با بیان دیدگاه های متقابل به سه موضوع می پردازیم: اول آنکه، دانش زمانی که به اجرا درآید ارزشمند است، به رسمیت شناخته میشود. یعنی دانش در قالب عمل(KHiA)، دوم آنکه یک نوع شناسی از گزینه های ایجاد ارزش را بیان می کنیم یعنی clones، استعداد غنی، منابع غنی و synergist ها که نشان دهنده گزینه های متعددی است که ما می توانیم آنها را اجرا کنیم. انواع ایجاد ارزش نسبت به دانش سیستمیک اجتماعی و فردی حساس است. در نهایت به بررسی پویایی قدرت در هر یک از گزینه های ایجاد ارزش می پردازیم. این کار معرفی دوباره پویایی قدرت فردی است که بر آینده فرآیندهای ایجاد ارزش تاثیر دارد.

مدیریت دانش در رآکتورهای اتمی سریع

مدیریت دانش در رآکتورهای اتمی سریع

چکیده

این مقاله بر امری تاکید دارد که در زمینه مدیریت دانش رآکتورهای اتمی سریع در مرکز تحقیق هسته ای ایندرا گاندی (IGCAR) همراه با تعدادی از نمونه ها درمورد نحوه کسب دانش که به سبب وقایع گوناگون در سال های اولیه عملیات موفقیت آمیز رآکتور بارور سریع آزمایشی بکار گرفته شده، انجام شده است. همینطور بطورخلاصه به خصیصه های ابتکار عمل IAEA در مورد محافظت از دانش در حوزه ی رآکتورهای اتمی سریع به صورت “سیستم سازمان دهی دانش رآکتور سریع” (FR-KOS) اشاره می کند که بر مبنای رده بندی ذخیره و استخراج دانش رآکتور اتمی سریع می باشد.

مدیریت دانش شخصی

مدیریت دانش شخصی

چکیده

نظریه های کنونی مدیریت دانش، چرخه ی تکوین، ارتقا و پیاده سازی دانش را پیش فرض قرار داده اند که منوط به تغییر دانش ضمنی یا کاربردی به دانش صریح یا استدلالی می باشد. سازمان امروزی، بخاطر اینکه بواسطه روش های مکانی گوناگون، و با افزایش اهمیت کار حرفه‌ای شناخته می شود، در نتیجه آمیزه پیچیده ای از دانش وضع شده می باشد و ریشه در فرایند دارد. تواناسازی سازمان‌ها در جذب، اشتراک و کاربرد دانش وضعی موجود بعنوان بخش اصلی رقابت در نظام اقتصادی دانش تلقی می گردد. این تحقیق بر فعالیت های دانش گوناگون اساتید دانشگاه تمرکز دارد تا میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی بر فعالیت ها و اینکه چگونه فعالیت ها به ایجاد ارزش و مدیریت دانش کمک می نمایند، مشخص شود. نتایج این بررسی بر وجود گونه ی معینی از رفتارهای دانش اشاره می کنند که مدیریت دانش را تسهیل می نمایند.

شناخت مدیریت دانش شخصی

شناخت مدیریت دانش شخصی

چکیده

بخش عمده ی تحقیق و تجربه ی مدیریت دانش بر یک سطح سازمانی متمرکز شده است؛ مداخلات و سیستم ها بدون تفکر زیاد درمورد اینکه چگونه با فعالیت ها و کارهای یکنواخت روزانه ی کارکنان دانش فردی مطابقت می کنند، طراحی می شوند. مدیریت دانش رهیافتی است که با تمرکز بر روش های حمایت از بهره وری یک شاغل دانش فردی، مدیریت دانش سازمانی را تکمیل می نماید. هدف این مقاله ارائه ی یک چارچوب مدیریت دانش شخصی با استفاده از ادغام اطلاعات ادبیات موجود در زمینه ی عملکرد دانش و فعالیت های شاغل دانش همراه با نمونه هایی واقعی از وبلاگ ها برای اهداف حرفه ای نظیر گنجینه های دانش شخصی، نشریات آموزشی، ابزارهای شبکه سازی می باشد. ما نتایج را از بررسی اقتباسی یک وبلاگ برداشت نموده ایم تا چارچوب مدیریت دانش شخصی بوجود آید که از فعالیت های کارکنان دانش در سه بعد فرد، جوامع و شبکه ها، و ایده ها نقشه برداری می نماید. سپس درمورد کابردهای آن برای تحقیق و تجربه بحث می کنیم.

تاثیر انگیزش کارمندان بر انتقال دانش

تاثیر انگیزش کارمندان بر انتقال دانش

چکیده:

هدف-هدف این مقاله بررسی تاثیر انگیزش درونی و بیرونی به عنوان شاخص های انتقال دانش کارمندان در محیط یک سازمان خیریه ی اسپانیایی است.

طراحی/متدلوژی/دیدگاه: یک مطالعه ی موردی برای تحلیل یک سازمان خیریه اسپانیایی به کار رفت(آسپرونا). در این محیط , یک تحلیل کیفی و کمی با نمونه ای شامل 76 نفر با استفاده از دیدگاه حداقل مربعات جزئی به کار رفت (PLS) تا به بررسی فرصیه های آزمون بپردازد.

یافته ها-یافته های تحقیق نشان می دهد که در آسپرونا  انتقال دانش از طریق انگیزش درونی بهبود می یابد با این حال انگیزش بیرونی در انتقال دانش چندان اهمیت ندارد.  این نتیجه جالب به نظر می رسد با توجه به این نکته که افراد در این سازمان خیریه به دلایل درونی و شخصی حضور دارند تا پاداش های مالی.

محدودیت های تحقیق/مفاهیم ضمنی: این تحقیق تمرکز خود را بر یک سازمان یعنی بخش کمک های سازمان آسپرونا گذاشته است وتوصیه های ارایه شده برای سازمان های خیریه ی دیگر باید بسیار محتاطانه باشد.

مفاهیم کاربردی: علاوه بر اهمیت ارتقای انتقال دانش از طریق انگیزش درونی در سازمان های خیریه, مولفان به مدیران توصیه می کنند که مکانیسم هایی را برای تبدیل دانش ضمنی به دانش ملموس ارایه دهند تا این تضمینی برای باقی ماندن دانش در سازمان باشد. همچنین مولفان بر این عقیده اند که مدیران شرکت ها و سازمان های سود ده این پیشنهادات را در چنین محیطی مفید خواهند یافت و این بواسطه ی تعهد سازمان است که از طریق انگیزش درونی ایجاد شده است.

ارزش و اصالت: مطالعات تجربی معدودی در بخش غیر سوده صورت گرفته است حتی اگر نقش اجتماعی و اقتصادی مهمی در جامعه داشته باشد.

ترجمه مقاله مواجهه با مفهوم دانش

ترجمه مقاله مواجهه با مفهوم دانش

چکیده:

به نظر می رسد که فعالیت مدیریتی، بویژه از دیدگاه سنتی، متکی به تعریف روشن از هدف آن، که همان برنامه ریزی، سازمان دهی کردن، رهبری کردن و کنترل کردن است می باشد. اما این موضوع ربطی به مدیریت دانش ندارد(یا مدیریت دانایی یا چیزی بین این دو؟) به دانش، دانایی و بر هم کنش این دو، در طول تاریخ و در فرهنگ های مختلف به گونه های متفاوتی پرداخته شده است. آیا این درست است که ما علیرغم تلاش های صورت گرفته برای شفاف سازی مفهوم دانش در تعریف فلسفی آن غرق شویم؟ یا باید با باور فازی مدیریت دانش زندگی کنیم؟ مورد دوم در ادامه این مقاله تشریح می شود. اگرچه در آن نظر فازی روشنگرانه و جستجوی خلاق در قطعیت متعصبانه داشتن، کنار هم گذاشته شده که این خطر نابودی سرمایه های ذهنی- مالی را افزایش می دهد.

توسعه رقابت از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP

توسعه رقابت از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP

چکیده

در این تحقیق ما با استفاده از داده های 170 شرکت تولیدی پنج تسهیل کننده برای مدیریت دانش در محیط ERP شناسایی کردیم. علاوه بر آن ما ارتباط بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی شرکت های تولیدی در محیط تجارت الکترونیکی بررسی کردیم. نتایج مطالعه مطرح می کند که آمادگی سازمان برای مدیریت دانش، تحصیلات کارکنان و یادگیری، اطلاعات و شبکه داده، فرایند تسهیم دانش و کنکاش دانش به عنوان تسهیل کننده های مدیریت دانش یک اثر هم افزایی مثبتی روی مزیت رقابتی موسسات دارند.

مدلهای مدیریت منابع انسانی:ابعاد مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مدلهای مدیریت منابع انسانی:ابعاد مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

سال نشر :2013

چکیده
اغلب، تغییرات نه فقط بر نگرش کارکنان سازمانها،دانش و سرمایه معنویشان اثر می گذارد بلکه بر ارزش های اجتماعی و مسوولیت پذیری شرکت ها هم بی تاثیر نیست.هدف این نوشتار ارزیابی و تحلیل جوانب مدیریت دانش و مسوولیت اجتماعی شرکت ها و بسط و توسعه آن در مدلهای مختلف مدیریت منابع انسانی ست.مولفین مدلهای گوناگون مدیریت منابع انسانی را تحلیل نموده که رابطه میان ابعاد مدیریت منابع انسانی ،عواملی که بر انتخابشان تاثیر می گذارد و خروجی های سازمان را نشان می دهد.اختلاف مدل ها با یک رویکرد واحد بر این حقیقت صحه می گذارد که رییس و مرئوسان با رویکردهای چند گانه ای که دارند ممکن است منافع یکسانی نداشته باشند و این تاییدی است بر اینکه گروه های مختلف ممکن است منافع متفاوت داشته باشند.

123