نوشته‌های دارای برچسب خلاقیت

پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن

پرسشنامه خلاقیت و نوآوری

دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی جانسن پرسشنامه رفتار نوآورانه براساس مدل اسکات و بروس ابعاد: تولید ایده، تحقق ایده، ارتقا ایده تعداد سوالات: ۹ سوال با طیف لیکرت منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد     محصول پیشنهادی فصل دو شامل مبانی نظری کامل خلاقیت و نوآوری سازمانی به صورت فایل ورد همراه […]

پرسشنامه نوآوری سازمانی

پرسشنامه خلاقیت و نوآوری

دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی پرسشنامه نوآوری سازمانی ابعاد: نوآوری تولیدی، نوآوری فرایندی و نواوری اداری تعداد سوالات: ۱۶سوال با طیف لیکرت منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد     محصول پیشنهادی فصل دو شامل مبانی نظری کامل خلاقیت و نوآوری سازمانی به صورت فایل ورد همراه با فهرست منابع

پرسشنامه نوآوری سازمانی سیگل و کایمر

پرسشنامه خلاقیت و نوآوری

دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی سیگل و کایمر پرسشنامه نوآوری سازمانی ابعاد: حمایت از نوآوری، تامین نوآوری تعداد سوالات: ۲۴ سوال با طیف لیکرت منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد     محصول پیشنهادی فصل دو شامل مبانی نظری کامل خلاقیت و نوآوری سازمانی به صورت فایل ورد همراه با فهرست منابع

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com