پرسشنامه برون‌سپاری خدمات

دانلود پرسشنامه برون‌سپاری خدمات

هدف: ارزیابی و انتخاب پیمانکار مناسب در برون‌سپاری خدمات از رویکرد کارت امتیازی متوازن استفاده شده است. بنابراین معیارهای اصلی مطالعه عبارتند از: بعد مشتری، بعد مالی، بعد فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری.

محتویات: دو پرسشنامه تهیه شده است. پرسشنامه شماره یک، نمونه پرسشنامه ای با تکنیک دلفی برای غربال شاخص‌های ارزیابی تامین کننده مناسب است. پرسشنامه شماره دو یک پرسشنامه استاندارد شده برای ارزیابی پیمانکار مناسب برای برون سپاری خدمات است. با تلفیق دو پرسشنامه میتوانید کارهای متنوعتری نیز انجام دهید

محصولی از پارس‌مدیر برای رفاه علمی دانشجویان مدیریت و صنایع

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه سروکوال

دانلود پرسشنامه مقیاس سروکوال

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

ابعاد: عوامل ملموس، همدلی، اعتماد، پاسخگویی، قابلیت اطمینان

 

3000 تومان – خرید

 


محصولات مشابه

پایان نامه تمام متن در زمینه سروکوال فازی به صورت فایل ورد قابل ویرایش

15000 تومان – خرید

پایان نامه تمام متن در زمینه سروکوال به صورت فایل ورد قابل ویرایش

15000 تومان – خرید

فصل دو و ادبیات پژوهش در زمینه مقیاس سروکوال

10000 تومان – خرید
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com