نوشته‌های دارای برچسب تسهیم دانش

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد سوالات و ابعاد مشخص: دانش ترتیبی، دانش آشکار، دانش پنهان، دانش استراتژیک پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت تسهیم دانش   محصول پیشنهادی فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com