نوشته‌های دارای برچسب برند

پرسشنامه شخصیت برند

دانلود پرسشنامه برند

دانلود پرسشنامه شخصیت برند منبع: جنیفر آکر ابعاد: صداقت شخصیت برند، هیجان شخصیت برند ، شایستگی شخصیت برند ، کمال شخصیت برند ، خشونت شخصیت برند گویه‌ها: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد  

پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر

دانلود پرسشنامه برند

دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر منبع معتیر دارد ابعاد: وفاداری برند، کیفیت ادراک شده برند، تداعی برند، آگاهی برند روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد توزیع سوالات و ابعاد مشخص است پرسشنامه طیف لیکرت ارزش ویژه برند مدل آکر   ادبیات پژوهش وفاداری برند شاید به ادبیات پژوهش وفاداری برند (فایل ورد در […]

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com