نوشته‌های دارای برچسب ارزیابی

پرسشنامه انتخاب تامین کننده

ارزیابی تامین کننده

دانلود پرسشنامه جهت ارزیابی و انتخاب تامین کننده پرسشنامه براساس تکنیک دلفی تهیه شده است روایی و پایایی پرسشنامه گزارش شده است منبع معتبر دارد پرسشنامه ضمیمه: پرسشنامه ارزیابی و انتخاب پیمانکار  

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی منبع: مالتیک و همکران همراه با روایی و پایایی و منبع از امرالد تعداد سوالات پرسشنامه: ۱۹ سوال با طیف لیکرت ابعاد: عملکرد مالی و بازاریابی، عملکرد کیفیت، عملکرد نوآوری، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اجتماعی روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد     محصول پیشنهادی ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت […]

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی مدیریت دانش پرسشنامه ارزیابی و بلوغ مدیریت دانش منبع معتبر : دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد ابعاد بلوغ و ارزیابی مدیریت دانش عبارتند از: رهبری مدیریت دانش (سؤالات ۱-۶)، فرایند (سؤالات۱۲-۷)، افراد (سؤالات ۱۸-۱۳)، فناوری (سؤالات ۲۴-۱۹)، فرایند های دانشی (سؤالات ۳۰-۲۵)، یادگیری و نوآوری (سؤالات ۳۶-۳۱)، نتایج مدیریت […]

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش – مقیاس KMPI

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش – مقیاس KMPI منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد ابعاد و سوالات هر بعد مشخص است پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت ارزیابی مدیریت دانش   محصول پیشنهادی فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد پایان نامه تمام […]

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com