پرسشنامه تاب آوری سازمانی براساس مدل مک مانوس

پرسشنامه تاب آوری سازمانی براساس مدل مک مانوس

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 60سوال با طیف لیکرت

ابعاد: موقعیت شناسی یا آگاهی موقعیتی ، آسیب پذیری های کلیدی ظرفیت تطابق پذیری

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید
برچسب‌ها

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.