فراتحلیل SWOT: معرفی یک ابزار برنامه ریزی استراتژیک

ترجمه مقاله فراتحلیل SWOT: معرفی یک ابزار برنامه ریزی استراتژیک

تحلیل SWOT بطور گسترده ای آموزش داده می شود و به ظاهر شهودی می باشد ولی در زمینه های نظری مورد نقد جدی قرار گرفته است. منتقدان معتقدند که SWOT که مبتنی بر ادراکات ذهنی است، غیرسیستماتیک بوده، از کمی سازی اجتناب نموده و فاقد قدرت پیش بینی است. کاربرد آن بعنوان یک ابزار مستقل بجای یک مدل تجزیه و تحلیل موقعیتی بعنوان بخشی از مجموعه ابزارهای جامع تر توسعه ی استراتژی نیز مورد نقد قرار گرفته است. در ارزیابی نسبی 24 تکنیک بکار رفته در تجزیه و تحلیل استراتژیک، SWOT رتبه ی بالایی ندارد. تعجب آور نیست، شواهدی وجود دارد که مدیران از آن بعنوان یک ابزار برنامه ریزی در رویه ی کسب و کار استفاده اندکی می کنند. یک نظرسنجی از بیش از 100 مدیر بی اعتمادی قابل توجهی نسبت به این روش را معلوم ساخته است. با توجه به تحقیقی مبتنی بر 212 مصاحبه با مدیران اجرایی 1000 شرکت مجله فورچون، تحلیل استراتژیک عملا به عملکرد آسیب می رساند. برخی محققان تکذیب نموده اند که تجزیه و تحلیل SWOT برای هیچگونه هدف سودمند بکار نمی رود. تحقیق دیگری این فرایند را بقدری ناقص درنظر گرفته است که مستلزم “فراخوانی محصول” می باشد.

قیمت: 5 هزار تومان

دانلود اصل مقاله

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.