پرسشنامه هوش معنوی

دانلود پرسشنامه هوش معنوی

منبع: پرسشنامه استاندارد هوش معنوی عبدالله زاده

تعداد سوالات پرسشنامه: 23 پرسش  طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد پرسشنامه هوش معنوی: درک و ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از پرسشنامه هوش معنوی کینگ نیز می‌توانید استفاده کنید.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.