وابستگی متقابل بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک

ترجمه مقاله وابستگی متقابل بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک

چکیده: روشی که ده یا حتی پنج سال پیش به وسیله آن یک استراتژی تجاری فرموله بندی می شد دیگر قابلیت کاربرد ندارد. ایین پدیده را می توان تا حد زیادی به یک تغیر اساسی در اهمیت استراتژیک اطلاعات و دانش نسبت داد. هدف این مقاله ارائه یک دیدگاه کل نگرانه از وابستگی متقابل بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک می باشد. بوسیله تحلیل دیدگاه های مختلف با توجه به فرموله بندی استراتژی از یک منظر تجاری یک مدل برای ترکیب استراتژی بندی مدیریت دانش با استراتژی بندی تجاری به وجود آمده است.

کلید واژه ها: مزیت تجاری، مدیریت دانش، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک

قیمت: 5 هزار تومان

سال: 2004

دانلود اصل مقاله

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.