پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت

پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 48پرسش طیف لیکرت

ابعاد: رفتار بیرونی، رفتار درونی، بیش فعالی

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید
برچسب‌ها

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.