ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)

ترجمه مقاله ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)

مقاله حاضر به‌صورت کاربردی تاثیر نوع مالکیت و قدمت بر تجربه بکارگیری استراتژی مدیریت منابع انسانی (SHMR) که در بهره‌وری سازمانی موثر است، را بررسی می‌کند. در این مقاله فرض شده است که تفاوت معنی داری میان استراتژی مدیریت منابع انسانی بکارگرفته شده در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی نیجریه وجود ندارد. داده های مربوط به 29 دانشگاه دولتی و 15 دانشگاه غیردولتی در نیجریه جمع آوری شده و به منظور بررسی این نکته که آیا نوع مالکیت و قدمت بر روی بکارگیری استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی توسط دانشگاه دولتی و غیردولتی موثر است و آیا تفاوت معنی داری میان سطح استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی بکار گرفته شده از سوی این دو وجود دارد.

سال نشر: 2011

منبع: ژورنال اقتصادی اروپا

دانلود اصل مقاله

قیمت: 8500 تومان

8500 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.