کیفیت خدمات در آموزش عالی

ترجمه مقاله کیفیت خدمات در آموزش عالی: مقایسه ادراکات ذینفعان

بعلت افزایش رقابت بین مؤسسات آموزش عالی، آگاهی روزافزونی درمورد اهمیت بهبود کیفیت خدمات بمنظور تضمین بقای مستمر این موسسات و موفقیت در بازار رقابتی بوجود آمده است. با این وجود، امروزه ارائه‌ی خدمات دقیق و بسنده به مشتریان از طیف‌های مختلف فهرست ذینفعان (از جمله هیئت علمی، دانشجو، والدین و کارفرما) موسسات آموزش عالی را دچار چالش‌های بزرگی نموده است. مقاله حاضر بلحاظ تجربی موضوعات و برخی ابعاد حیاتی مرتبط با توسعه‌ِ معیارهای کیفیت خدمات موسسه آموزشی را مورد بررسی قرار داده است که شامل طیف گوناگونی از ذینفعان من جمله مشتریان می باشد. همچنین، انتظار می رود که پژوهش کنونی درک بهتری از استراتژی‌های بهبود کیفیت خدمات در بخش آموزش عالی را بدست دهد.

قیمت: 5 هزار تومان

سال انتشار: 2012

دانلود اصل مقاله کیفیت خدمات در آموزش عالی

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.