ترجمه مقاله سروکوال و کیفیت خدمات در موسسات مالیاتی

ترجمه مقاله سروکوال و کیفیت خدمات در موسسات مالیاتی

هدف این مقاله ارائه یک چارچوب کیفیت خدمات با توجه به کیفیت خدمات در سرویس مالیاتی آفریقای جنوبی (SARS) از دیدگاه فعالان بخش مالیات است. برای این که بتوانیم دیدگاه فعالان مالیاتی راجع یه کیفیت خدمات SARS را پیدا کنیم، از یک رویکرد کیفی دقیق استفاده شد تا دامنه گسترده ای از عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات در صنایع خدمات درآمدی را تعیین نماییم. یکی از چنین روشهای کیفی، تکنیک وقایع حساس است که مبتنی بر مجموعه ای از  روش‌ها برای جمع آوری نظرات افراد راجع به تجربه خدمات ، انجام تحلیل محتوی و طبقه بندی مشاهدات راجع به تجربه خدمات است.

قیمت: 10 هزار تومان

صفحات مقاله ترجمه شده: 25 صفحه + جداول + تصاویر

دانلود اصل مقاله

10000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.