پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

پرسشنامه استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت

تعداد گویه ها: 58 سوال

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای عزت نفس استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.