پرسشنامه عزت نفس سازمانی

پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران

پرسشنامه 10 ماده ای و تک بعدی دارای طیف لیکرت 5 درجه

روایی و پایایی دارد

مقاله فارسی نمونه دارد

منبع دارد

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.