پرسشنامه پایداری مدیریت زنجیره تامین

پرسشنامه پایداری زنجیره تامین

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات : 17 پرسش و  بعد

ابعاد: زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و عملیاتی

پرسشنامه استاندارد سنجش زنجیره پایدار

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.