پرسشنامه ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز

پرسشنامه ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز

پرسشنامه استاندارد: دارای روایی و پایایی

سوالات: 20 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: کنترل فرایندها، تعامل با تامین‌کنندگان، تمرکز بر مشتریان، حمایت مدیریت

منبع: دارد

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.