پرسشنامه دلفی انتخاب تامین‌کننده

پرسشنامه استاندارد شناسایی مهمترین معیارها جهت انتخاب تامین کننده

تعداد گویه ها: 23سوال

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای شناسایی مهمترین معیارها جهت انتخاب تامین کننده استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.