مدل فازی طراحی یک شبکه زنجیره تامین ارتجاعی

ترجمه مقاله مدلی برای طراحی یک شبکه زنجیره تامین ارتجاعی: یک برنامه ریزی دو مرحله ای با استفاده از کوتاهترین مسیر فازی

بدلیل برخی از مشکلات مانند تغییرات قیمت یا بروز وقایع ناگوار، در طراحی شبکه تامین باید به احتمال بازآرایی‌های آتی نیز توجه شود. هدف این مقاله، طراحی یک شبکه تامین قابل بازآرایی از طریق بهینه سازی تخصیص منابع و مسیریابی ترابری می باشد. یک برنامه دو مرحله ای بر اساس روش تجزیه بندرز ارائه شده است که این کار با تخصیص پیشاپیش منابع و پیش بینی تغییرات مسیرهای ترابری انجام می شود لذا در این روش، فرض بر این است که مسیریابی ماهیتی تصادفی دارد. علاوه بر این، از کوتاهترین مسیر فازی برای حل مشکل پیچیدگی با استفاده از چندمعیاره بودن زمان و ظرفیت ترابری در قالب یک روش موثر محاسباتی استفاده شده است.

سال نشر: 2013

دانلود اصل مقاله

قیمت: 10 هزار تومان

10000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.