دانلود پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی کارکنان

توضیحات: پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینه ای طراحی شده است.

محتویات: این فایل حاوی دو پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی کارکنان است. پرسشنامه نخست براساس کتاب رفتار سازمانی دکتر بهروز قاسمی تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 2 بعد و 15 پرسش است. پرسشنامه دوم نیز یک پرسشنامه استاندارد تالیف مجموعه اساتید دارای 7 بعد و 35 پرسش است.

روایی و پایایی:  دارد

نوع فایل : Word

در این فایل دو پرسشنامه استاندارد سنجش رضایت شغلی کارکنان با روایی و پایایی ارائه شده است.

قیمت : 3000 تومان

 

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.