پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان

تعریف رضایت شغلی: مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند.  رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است; عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد. رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط ولوازم یک شغل، شرایطی که درآن کارانجام می گیرد و پاداشی که برای آن دریافت می شود.

برای رضایت شغلی پرسشنامه های زیادی وجود دارد

از جمله پرسشنامه‌های رضایت شغلی عبارتند از:

پرسشنامه رضایت شغلی (این پرسشنامه با 7 بعد و 35 سوال توسط مجموعه اساتید تهیه شده است)

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI) : این پرسشنامه 70 سوالی و نسخه کوتاه شده آن توسط کندال و اسمیت تهیه شده است.

 

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.