اصلاح اداری: مسایل اخلاقی و حکمرانی

اصلاح اداری: مسایل اخلاقی و حکمرانی در مالزی و چین

چکیده

مقاله ی حاضر، در صدد توسعه ی شناخت موضوعاتی می باشد که مدیران دولتی بایستی تلاش کنند تا در رویه های اخلاقی و حکمرانی بوجود آورند، ازاینرو، سنت های اداری و اجتماعی مشخصی را امکان پذیر می نمایند که هر کشوری برای رشد دارا می باشد. از تغییرات و مداومت های چشمگیر در قلمرو دولت چین و مالزی امروزی برداشت خواهد شد. پیشرفت های اخیر، در مقایسه با وضع موجود حس ضرورتی را بوجود آورده اند. این مقاله، موضوعات اداری و اخلاقی مناسب مرتبط با هر دو کشور را بررسی می نماید و اینکه آیا مدیران به تداوم بخشی دستور جلسه ی اصلاحی می پردازند در عین حال که از توان و انعطاف پذیری حرفه ای مدیران در زمانیکه با مسئولیت تمام درون موقعیت های متغیر نهادی دوباره تفویض می شوند، پشتیبانی می کنند.

قیمت: 8.500 تومان

دانلود مقاله اصلی

8500 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.