پرسشنامه فرایند توسعه محصول جدید

پرسشنامه فرایند توسعه محصول جدید

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 18پرسش طیف لیکرت

ابعاد: فرصت، ایده، توسعه مفهوم، استراتژی، تست بازار، تجاری سازی محصول

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.