پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه استاندارد

هدف: این ابزار سنجش برای کمک به ارزیابی تمایل افراد برای برنامه ریزی فعال طراحی گردیده است.
نحوه تکمیل: این تحقیق پیمایشی را با گذاردن بله یا خیر در جاهای خالی سمت راست هر عبارت کامل کنید

تعداد سوالات: 10 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از کتاب پرسشنامه‌های فارسی

روایی و پایایی دارد


قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید
برچسب‌ها

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.