پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 57طیف لیکرت

ابعاد: درون گرایی، برون گرایی، روان رنجوری، ثبات هیجانی

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید
برچسب‌ها

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.