بهینه سازی عملکرد سیستم های صف به کمک شناخت اختلال

بهینه سازی عملکرد سیستم های صف به کمک شناخت اختلال

چکیده

پس از تحقیقات کامل درمورد تئوری صف طی دهه های گذشته، نتایج فوق العاده ی زیادی در بررسی عملکرد بدست آمده است و نمونه های موفق به وفور یافت می شوند. با این حال بررسی مشخصه های خاص سیستم های صف مستقیما در بهینه سازی عملکرد بنظر می رسد که هنوز رشته ای باشد که خیلی خوب پرورش نیافته است. پیشرفت های اخیر در تحلیل اختلال (PA) و بهینه سازی مبتنی بر حساسیت چشم انداز جدیدی درمورد بهینه سازی عملکرد سیستم های صف فراهم آورده اند. PA از اطلاعات ساختاری سیستم های صف بهره می گیرد تا به نحو کارآمدی اطلاعات حساسیت عملکرد را از طریق یک مسیر نمونه ی سیستم استخراج نماید. مقاله ی حاضر، بررسی مختصری از PA و بهینه سازی عملکرد سیستم های صف را ارائه می دهد و بر یک مفهوم اساسی تمرکز دارد که عوامل شناخت اختلال نامیده می شوند، که خصیصه ی پویای ویژه ی یک سیستم صف را می گیرد. بوسیله ی عوامل شناخت اختلال مانند بلوک های ساختمانی، فرمول مشتق عملکرد و فرمول تفاضل عملکرد می توانند حاصل شوند. با استفاده از مشتقات عملکرد، بهینه سازی مبتنی بر گرادیان بدست می آید، حال آنکه با تفاضل عملکرد، تکرار رویه و معادلات بهینه سازی می توانند مشتق شوند. این دو فرمول بنیادی برای بهینه سازی عملکرد سیستم های صف از یک نقطه نظر حساسیت، مبنایی فراهم می آورند. ما امید داریم که این تحقیق بتواند درمورد این موضوع تحقیق نویدبخش، الهاماتی را القا نمایدقیمت: 8.500 تومان

دانلود مقاله اصلی

8500 تومان – خرید

 

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.