دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد طیف لیکرت 5 درجه و 35 سوال ابعاد:عامل 1: توجه به مشتری، عامل 2: بهبود مستمر،…

3000 تومان – خرید

پرسشنامه عملکرد سازمانی منبع: مالتیک و همکران همراه با روایی و پایایی و منبع از امرالد تعداد سوالات پرسشنامه: 19 سوال با طیف لیکرت ابعاد: عملکرد مالی و بازاریابی، عملکرد…

3000 تومان – خرید

دانلود چهار پرسشنامه مدیریت عملکرد و عملکرد شغلی 1- پرسشنامه عملکرد شغلی چیانگ و سیه 2- پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون 3- پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران 4-پرسشنامه کیفیت ارزیابی عملکرد سازمان‌ها…

3000 تومان – خرید

فصل دو مدیریت عملکرد و عملکرد شغلی سازمان مبانی نظری و ادبیات پژوهش کامل ارزیابی عملکرد همراه با مدلهای مختلف عملکرد شغلی فایل ورد قابل ویرایش همراه با فهرست منابع…

10000 تومان – خرید

پرسشنامه موفقیت شغلی منبع: هرزبرگ ابعاد: عوامل عینی و ذهنی تعداد سوالات: 17 سوال با طیف لیکرت پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد

3000 تومان – خرید

پرسشنامه عملکرد شغلی منبع: هرسی و گلداسمیت ابعاد: توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار، محیط نسخه 42 سوالی و نسخه 16 سوالی پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد منبع معتبر…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی جانسن پرسشنامه رفتار نوآورانه براساس مدل اسکات و بروس ابعاد: تولید ایده، تحقق ایده، ارتقا ایده تعداد سوالات: 9 سوال با طیف لیکرت منبع معتبر دارد…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی پرسشنامه نوآوری سازمانی ابعاد: نوآوری تولیدی، نوآوری فرایندی و نواوری اداری تعداد سوالات: 16سوال با طیف لیکرت منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد

3000 تومان – خرید

پرسشنامه نوآوری سازمانی سیگل و کایمر ابعاد: حمایت از نوآوری، تامین نوآوری تعداد سوالات: 24 سوال با طیف لیکرت منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد

3000 تومان – خرید