آموزش کامل تکنیک دلفی فازی نویسنده: آرش حبیبی اصل مقاله مذکور از سایت گوگل اسکولار و ریسرچ گیت نیز قابل دسترسی است. در این مقاله انواع مقیاس‌های فازی معادل طیف…

5000 تومان – خرید

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات منبع: پاراسوارمان و همکاران منبع فارسی دارد روایی و پایایی دارد طیف لیکرت 5 درجه پرسشنامه استاندارد سنشج کیفیت خدمات بانک‌ها، هتل‌ها و موسسات بیمه و…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی شبکه های اجتماعی این پرسشنامه دارای 15 پرسش است روایی و پایایی: دارد منبع معتبر: پرسشنامه استاندارد کیم و کو پرسشنامه طیف لیکرت شبکه‌های اجتماعی این…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه استاندارد حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی این فایل محتوی دو پرسشنامه دارای 25 پرسش است روایی و پایایی: دارد منبع معتبر: دارد سنجش امنیت فضای شبکه های اجتماعی…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیربازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر کیفیت خدمات این فایل محتوی دو پرسشنامه دارای 20 پرسش است روایی و پایایی: دارد منبع معتبر: دارد پرسشنامه طیف لیکرت کیفیت خدمات…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بر بازاریابی این پرسشنامه دارای 20 پرسش است روایی و پایایی: دارد منبع معتبر: دارد پرسشنامه طیف لیکرت شبکه‌های اجتماعی دارای…

3000 تومان – خرید

آموزش مدل ترکیبی SWOT-AHP-TOPSIS این فایل در قالب یک جزوه 15 صفحه ای آموزش تئوریک بکارگیری تصمیم گیری چندمعیاره در حل مسائل سوات را تشریح کرده است نکته: این فایل…

5000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه توسعه پایدار منطقه هدف: شناسایی و ارزیابی توسعه پایدار منطقه و شهر پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد تعداد گویه ها: 15پرسش در سه بعد نکته: 33 پرسش اول…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین پرسشنامه استاندارد دارای روایی و پایایی نمونه مقاله فارسی و منبع اصلی معتبر تعداد گویه‌ها: نسخه 12 سوالی و نسخه 14 سوالی ابعاد: دوبعدی:…

3000 تومان – خرید