دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیربازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر کیفیت خدمات این فایل محتوی دو پرسشنامه دارای 20 پرسش است روایی و پایایی: دارد منبع معتبر: دارد پرسشنامه طیف لیکرت کیفیت خدمات…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بر بازاریابی این پرسشنامه دارای 20 پرسش است روایی و پایایی: دارد منبع معتبر: دارد پرسشنامه طیف لیکرت شبکه‌های اجتماعی دارای…

3000 تومان – خرید

آموزش مدل ترکیبی SWOT-AHP-TOPSIS این فایل در قالب یک جزوه 15 صفحه ای آموزش تئوریک بکارگیری تصمیم گیری چندمعیاره در حل مسائل سوات را تشریح کرده است نکته: این فایل…

5000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه توسعه پایدار منطقه هدف: شناسایی و ارزیابی توسعه پایدار منطقه و شهر پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد تعداد گویه ها: 15پرسش در سه بعد نکته: 33 پرسش اول…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین پرسشنامه استاندارد دارای روایی و پایایی نمونه مقاله فارسی و منبع اصلی معتبر تعداد گویه‌ها: نسخه 12 سوالی و نسخه 14 سوالی ابعاد: دوبعدی:…

3000 تومان – خرید

پرسشنامه تعالی سازمانی این پرسشنامه براساس چک لیست استاندارد مدل بنیاد اروپایی کیفیت موسوم به efqm طراحی شده است در واقع باید از شاخص‌های مدل EFQM به عنوان یک چک…

3000 تومان – خرید

پژوهشگر گرامی. از اینکه به ما اعتماد میکنید بسیار خرسندیم. برای خرید فیش 25 هزار تومانی از سایت پارس مدیر به این نکته دقت کنید: این فیش برای پرداخت خدمات…

25000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه اقتصاد مقاومتی پرسشنامه با طیف لیکرت به همراه عامل ها و گویه های مشخص برای سنجش هر عامل دارای منبع معتبر به همراه روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه رهبری اصیل این پرسشنامه دارای ۱۵ پرسش است روایی و پایایی: دارد منبع معتبر: پرسشنامه استاندارد باس و آولیو پرسشنامه طیف لیکرت رهبری اصیل پرسشنامه دارای…

3000 تومان – خرید