پرسشنامه تاثیر بسته بندی محصول بر خرید

پرسشنامه تاثیر بسته بندی محصول بر خرید

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 19پرسش طیف لیکرت

ابعاد: طرح، رنگ، اندازه

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.