پرسشنامه استراتژی برونسپاری

پرسشنامه تدوین الگوی مناسب استراتژی برونسپاری

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 31 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: تمرکز بر قابلیت های کلیدی، کنترل مدیریت، همراستایی با استراتژی شرکت، امنیت اطلاعات، وابستگی استراتژیک، کاهش هزینه، کیفیت خدمات، قابلیت انعطاف پذیری

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید
برچسب‌ها

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.