مدیریت اعتبار آنلاین برای بهبود بازاریابی

مدیریت اعتبار آن لاین برای بهبود بازاریابی با استفاده از یک مدل ترکیبی MCDM

سال نشر:2012

چکیده
مدیریت اعتبار آن لاین ( ORM)، به عنوان یک ابزار مهم از بازاریابی اینترنتی در نظر گرفته شده است. هدف این مقاله، ساخت یک مدل تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و بهبود خدمات حرفه‌ای بازاریابی است . برای بررسی روابط متقابل و اثرات وزنی میان این معیارها، این پژوهش از یک مدل ترکیبی MCDM، استفاده می‌کند که شامل تکنیک دیمتل (DEMATEL) و فرایند تحلیل شبکه مبتنی بر DEMATEL است که DANP نامیده می‌شود. یافته‌های تجربی نشان می‌دهند که معیارها بر اساس تکنیک DEMATEL، دارای روابط درونی می‌باشند. بر اساس نقشه روابط شبکه‌ای (NRM)، بعدی که خدمات حرفه‌ای بازاریابی حین اجرای ORM، باید بهبود یابد، اعتبار ان لاین است. در 5 معیاری که مورد ارزیابی قرار گرفته اند، سیستم‌های اعتبار توزیعی، مهمترین معیارهایی هستند که بر ORM اثر می‌گذارند و به دنبال آن کارکنان و مسئولیت اجتماعی قرار می‌گیرند.

قیمت : 15.000تومان

دانلود اصل مقاله

15000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.